CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

01. Hình thức thanh toán

Made Extreme chấp nhận các loại hình thức thanh toán sau đây:

  • Tiền mặt (Cash)
  • COD (Cash on Delivery)
  • Chuyển khoản ngân hàng
  • Thẻ thanh toán quốc tế
  • Thẻ thanh toán nội địa

02. Thông tin ngân hàng

Chuyển khoản cho Made Extreme với nội dung: WEB + SĐT tới số tài khoản dưới đây:

  • Tài khoản MB Bank
    Chủ tài khoản: Đặng Xuân Cường
    Số tài Khoản: 9870109879999